Setkejte se s námi!

Co se dozvíte

  1. Představení společnosti

  2. Odkrytí naší obchodní strategie

  3. Rozbor úspěšných a neúspěšných obchodů

  4. Představení možností jak s námi spolupracovat

  5. Diskuze a networking

S kým se setkáte

Jakub Koreis
realitní investor

Hynek Husník
internetový podnikatel

Místo konání

Nová kancelář Koreis-Brown
Plachého
301 00 Plzeň

Čas konání

20. listopadu 2017 18:00 - 20:00